top of page
Пошук

Коротко – запитання/відповіді. Одноразове декларування фізичних осіб - Законопроект №5153

Оновлено: 19 квіт. 2022 р.

Хто повинен подавати одноразову декларацію?

- Фізичні особи резиденти

- Самозайняті особи

які мають активи і ці активи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені податки та збори відповідно до законодавства України та або міжнародних договорів.

- Фізичні особи нерезиденти, які на момент отримання (набуття) об’єкту декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів були платниками податків відповідно до ПКУ.


Що необхідно задекларувати (об’єкт декларування)?

Активи з яких не були сплачені податки:

- Валютні цінності, крім коштів у готівковій формі

- Нерухоме майно

- Рухоме майно

- Частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юр. осіб

- Цінні папери та фінансові інструменти

- Права на отримання дивідендів, процентів

- Інші активі фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщенні на рахунках та майнові права, що належать декларанту або з яких отримуються доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого частину належного власнику доходу.


Що не може бути об’єктом декларування?

- Готівкові кошти

- Активи, щодо яких розпочато досудове розслідування

- Активи, отримані внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального, крім правопорушень пов’язаних з ухиленням від сплати податків


Який податок буде сплачуватись – ПДФО?

Ні, це буде окремий податок, точніше збір, передбачений для одноразового декларування.


Що є базою для нарахування спеціального збору?

- Грошова вартість відповідного об’єкта

- Номінальна вартість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими 3 особам

Якщо вартість визначена в іноземній валюті, зазначається вартість у гривні за офіційним курсом НБУ станом на дату подання спеціальної декларації

Необхідно документально підтвердити грошову вартість об’єктів, що декларуються шляхом додання до одноразової декларації засвідчених копій документів

- Витрати на придбання об’єкта декларування (щодо нерухомого, рухомого майна, часток та паїв)

- Вартість активу у вигляді дорогоцінних металів, що визначається у перерахунку ваги до закупівельної ціни визначеної НБУ


Які ставки спеціального збору?

- 5% валютні цінності, розміщенні на рахунках у банках України (відкриті зі спеціальним режимом) та активів, що зареєстровані в Україні, крім ОВГЗ

- 9% валютні цінності, розміщені за кордоном

- 2,5% номінальна вартість ОВГЗ з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних у період з 01.01.2021 до 20.06.2022 до подання спеціальної декларації

- 18% у разі порушення умов розміщення валютних цінностей, відсутності відповідного документа, що підтверджує право вимоги, відсутності договору позики (нараховується при камеральній перевірці)


Чи буде нова форма декларації фізичних осіб?

Так, буде передбачена нова форма – одноразова (спеціальна) добровільна декларація


Що буде, якщо нічого не задекларувати?

Особи, які мають право скористатися правом на одноразове (спеціальне) добровільне декларування та не скористалися таким правом, вважаються такими, що повідомили контролюючий орган про відсутність у власності активів, одержаних (набутих) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до податкового законодавства на момент нарахування (отримання) таких доходів або склад та обсяг таких активів перебуває у відповідних межах.


Що це за межі, які «можна» не декларувати?

- Активи, вартість яких не перевищує 400 тис грн.

- Нерухоме майно в Україні в обсязі: квартири загальною площею 120 кв. м., житлового будинку – що не перевищує 240 кв. м., нежитлової нерухомості – не більше 60 кв. м. , земельної ділянки - розмір якої не перевищує норми безоплатної передачі відповідно до ЗКУ та одного транспортного засобу, для особистого некомерційного використання.

Коли необхідно сплатити спеціальний збір?

На протязі 10 календарних днів з дати подання спеціальної декларації.


Що дає декларанту подача декларації?

До декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору не можуть уживатися заходи кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі дії щодо задекларованих активів. Державні гарантії та звільнення від відповідальності, але у випадку належного декларування та документального підтвердження.


Що буде відбуватись після подачі декларації?

Спеціальна декларація підлягає камеральній перевірці, протягом 20 календарних днів, з наступного дня після подачі.


Які терміни спеціального декларування?

З 01.07.2021 до 01.07.2022


406 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page