top of page
Пошук

Подача декларацій з ПДВ і реєстрація ПН/РК в умовах воєнного стану

Платники ПДВ зіткнулися зі значними труднощами при роботі під час воєнного стану: реєстрація податкових накладних була зупинена й фактично оподаткування товарів і послуг ПДВ стало ускладненим.


Як змінилася ця ситуація зараз і що варто зробити платникам ПДВ, щоб відновити облік та уникнути штрафів — розібрала Марина Томаш, податковий консультант з 15-річним досвідом, CEO Tomash Consulting.

 

ЧИ ПРАЦЮЄ ЗАРАЗ ЄРПН?


Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".


На офіційному сайті ДПС України 16.03.2022 р. було опубліковано роз’яснення, в якому зазначалося, що:

 • в умовах дії воєнного стану електронні сервіси ДПС працюють з певними обмеженнями;

 • платники податку на додану вартість не мають можливості реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні та розрахунки коригування до них.

Тобто, у зв’язку з відсутністю нової форми податкової накладної та дією воєнного стану, автоматичний режим обліку ПДВ було призупинено.
 

ЧИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ СВІДОЦТВО ПЛАТНИКА ПДВ У РАЗІ ПЕРЕХОДУ НА СПЕЦГРУПУ?


Суб’єкти господарювання, які оберуть третю групу єдиного податку за ставкою 2 відсотки доходу, на час переходу на спецгрупу:

 • перебуватимуть у статусі платника ПДВ;

 • звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України;

 • звільняються від обов’язку подання податкової звітності з ПДВ;

 • реєстрація платника ПДВ не анулюється, а є призупиненою.


Під призупиненням реєстрації платником податку на додану вартість розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, призупиняються права та обов’язки, встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX цього Кодексу (у тому числі щодо формування податкового кредиту) на період використання особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом.


Тобто, на період перебування платника на системі єдиного податку 2%:

 • статус платника ПДВ зберігається

 • а права та обов’язки платника ПДВ призупиняються


Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України перейшли на спецгрупу за ставкою 2%, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України:

 • втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених спецгрупою;

 • автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання спецгрупи.

 

ЯК ПОТРІБНО БУЛО ФІКСУВАТИ ТА ДЕКЛАРУВАТИ ОПЕРАЦІЇ З ПДВ?


В офіційному роз’ясненні від ДПС України від 16.03.2022 зазначалося, що у податковій звітності з податку на додану вартість:


за звітний період лютий 2022 року —

податкові зобов’язання та податковий кредит формуються на підставі:

 • зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (що були зареєстровані в ЄРПН до 24.02.2022) та

 • наявних у платника первинних документів бухгалтерського обліку, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (по операціях, не підтверджених зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них);


за наступні звітні періоди в період дії воєнного стану —

 • податкові зобов’язання та податковий кредит мають формуватися на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ЗБИРАТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПДВ?


Первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію.


Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити, якщо інше не передбачено окремими законодавчими актами України:

 • назву документа (форми)

 • дату складання

 • назву підприємства, від імені якого складено документ;

 • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції

 • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції

 

ЩО ПОТРІБНО БУДЕ ЗРОБИТИ ПІДПРИЄМЦЯМ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОБЛІКУ?


Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України перейшли на спецгрупу за ставкою 2%, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України:

 • втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених спецгрупою

 • автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання спецгрупи


25 травня 2022 р. Президентом було підписано Закон № 2260-ІХ від 12.05.2022, яким вносяться зміни до ПКУ. Закон набув чинності з 27.05.2022 р.

У п. 32 2 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ внесено зміни в частині періоду, в якому платник податку має право зарахувати податковий кредит на підставі первинних документів.


Тепер тимчасово, за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, платники податку:


 • включають до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;


Внесено зміни в частині відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків. У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо:

 • дотримання термінів сплати податків та зборів,

 • подання звітності,

 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування,

 • подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового,

платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.


Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання:

 • термінів сплати податків та зборів,

 • подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої п. 46.2 ст. 46 ПКУ,

 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування,

звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Закону України № 2260-IX за умови:

 • реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року,

 • подання податкової звітності до 20 липня 2022 року,

 • сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ ПОДАТКОМ ЗА СТАВКОЮ 2 ВІДСОТКИ


Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки:

 • звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки,

 • за умови виконання ними таких податкових обов’язків щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів,

 • протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

 

ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ПДВ


У випадку самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 20 липня 2022 року, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 цього Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом

50.1 статті 50 ПКУ та пені.


Платники податку на додану вартість, тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій, передбачене пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.


9 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page